مطالب آموزشی

لینک های مرتبط

اطلاعیه مهم شرکت بهکاران عرصه درباره کنگره آبان ماه 94

 

 

قابل توجه همکاران محترم

علی رغم اطلاع رسانی توسط مجریان انجمن شرکت های تجهیزات شنوایی مبنی بر حضور این شرکت در سمینار آبان ماه که بدون هرگونه هماهنگی صورت گرفته به استحضار می رساند

این شرکت در انجمن و کنگره مربوطه هیچگونه حضوری نخواهد داشت و فقط مانند گذشته در کنگره های وابسته به انجمن شنوایی شناسان ایران شرکت خواهد کرد.