سمینار دو روزه مشهد مقدس

قابل توجه همکاران محترم شنوایی شناس

شرکت بهکاران عرصه به همراه انجمن شنوایی شناسان استان خراسان رضوی در نظر دارد طی روزهای ششم و هفتم اسفندماه 94 سمینار دوروزه الکتروفیزیولوژی، توانبخشی تعادل و فیتینگ سمعک را برگزار نماید. این سمینار دوروزه با حضور اساتید برجسته کشور در زمینه ارزیابی های الکتروفیزیولوژی و ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادلی برگزار خواهد شد.

عناوین مورد بحث به صورت خلاصه:

الکتروفیزیولوژی:

مقدمه

روش های آماده سازی بیمار و الکترودگداری

روش های مختلف ثبت پاسخ ها و حذف نویز

ارزیابی پتانسیل های برانگیخته شنوایی ساقه مغز

ارزیابی الکتروککلئوگرافی

ارزیابی و توانبخشی تعادلی:

انواع مختلف ارزیابی عملکرد سیستم وستیبولی

انواع شیوه های توانبخشی تعادلی

نحوه کار با دستگاه ارزیابی تعادل Difra

جهت ثبت نام در این سمینار لطفا به سایت آموزش مداوم مراجعه نمایید (لینک زیر):

http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=2