سفر به دبی

قابل توجه همکاران شنوایی شناس

شرکت بهکاران عرصه در نظر دارد سفری به دبی در بهمن ماه ترتیب دهد

و به همراه جمع زیادی از همکاران در تاریخ سه شنبه 20 بهمن ماه تهران را به مقصد دبی ترک خواهند کرد. برای اطلاع از شرایط سفر لطفا با بهکاران تماس حاصل نمایید.