غرفه بهکاران عرصه در نمایشگاه پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

 

قابل توجه همکاران محترم شنوایی شناس

 

بنا بر هماهنگی های صورت گرفته با انجمن شنوایی شناسان ایران، شرکت بهکاران عرصه در این نمایشگاه حضوری فعال خواهد داشت و مشتاقانه منتظر دیدار با شما در این نمایشگاه هستیم.

غرفه بهکاران در این نمایشگاه: