Weaver

شرکت Weaver در سال 1978 تاسیس شد. این شرکت تولیدکننده تجهیزات آماده سازی بیماران برای تست های الکتروفیزیولوژیک از جمله ژل های اسکراب و کانداکتیو (Conductive) با برندهای Nuprep و Ten20 است. برای اطلاعات بیشتر لطفا به سایت weaverandcompany.com مراجعه کنید. بهکاران عرصه نمایندگی انحصاری شرکت Weaver در ایران می باشد.