Vivosonic

کمپانی Vivosonic درسال 1999 با پشتیبانی دکتر Gerald Heffernan از دکتر Yuri Sokolov و Xinde Le در به ثبت رسانیدن تکنولوژی پیشرفته پردازش سیگنال بر اساس متد فیلترینگ Kalman که در واقع پایه و بنیان محصولات این کمپانی را تشکیل می دهد تاٌ سیس گردید. این کمپانی در سال 2005 دستگاه خود را با Integrity با قابلیت اجرای تستهای AEP /OAE تولید نمود که به کمک آن متخصصان امکان انجام تست ABR را بدون نگرانی از تداخلات امواج الکترومغناطیسی واکوستیکی خواهند داشت. اخیرا" نیز کمپانی Vivosonic سیستم ABR اتوماتیک را برای انجام غربالگری شنیداری نوزادان با نام Aurix تولید نموده است که این سیستم نیز آزمون غربالگری راحتی در حالت بیداری نوزادان قابل اجرا نموده است. این کمپانی در 35 کشور جهان نمایندگی داشته و تولیدات آن تحت استاندارد Iso 13485 و CEO 120 می باشند.