Otodynamics

کمپانی Otoynamics که بنیانگذار آن آقای پروفسور David Kempt که خود کاشف پدیده OAE است می باشد، یکی از معدود کمپانیهای است که رویکرد کاملاً تخصصی خود را حفظ نموده و ارتقاء بخشیده است. این کمپانی هیچگاه نخواسته است به روش دیگران در تراست های بزرگ تجاری ادغام گردد بلکه همواره به عنوان یک شرکت خصوصی و بسیار موفق و تنها در زمینه سیستم OAE به فعالیت و توسعه مشغول بوده است. اکنون بالغ بر 30 سال است که این کمپانی با اتکا به متخصصین و دانشمندان خودش و با انجام پروژه های تحقیقاتی در خود این شرکت به تکامل محصولات خویش می پردازد. در این سالها تمامی فرایند طراحی و ساخت سیستم های OAE توسط دانشمندان و مهندسین این شرکت صورت پذیرفته است و حاصل چیزی نبوده است جز جایگاه نخست از نظر کیفیت و نیز تعداد فروش در سطح بین المللی .