Auditdata

این کمپانی دانمارکی، از سال 1992 به صورت محدود شروع به کار کرد و از آن زمان تا به امروز پیشرفت های چشمگیری را انجام داده است. به صورت اولیه این شرکت طراحی و توسعه نرم افزارهای کلینیک های اودیولوژیک را برعهده داشت اما به مرور زمان علاوه بر تقویت در این زمینه وارد حیطه تولید اودیومترهای کلینیکال با برند Primus شد که علاوه بر اودیومتری دارای سیستم پیشرفته ارزیابی گوش واقعی (REM)، ارزیابی عملکرد سمعک (HIT) و نقشه گفتاری Speech map)) است. شرکت بهکاران از سال 2015 شروع به همکاری با این شرکت کرده است و نمایندگی این شرکت در ایران را بر عهده گرفته است.