Ambu


فلسفه شرکت Ambu همیشه بر این اساس بوده است که تجهیزاتی را برای راحتی کار متخصصین ارائه دهد و محصولات نوآورانه ای را ارائه دهد . این شرکت از سال 1937 به نام لابراتوار Testa شروع به کار کرد و بعد به نام Ambu تغییر نام داد. یکی از حیطه های مورد نظر شرکت Ambu الکترودهای ثبت پاسخ های الکتروفیزیولوژیک است. این شرکت بزرگترین سازنده انواع الکترود در اروپا است. امروزه Ambu در کشورهای دانمارک، مالزی و چین دارای خط تولید است.