کارگاه آموزشی

 
photo_2017-08-13_22-46-57.jpg
 قابل توجه همکاران محترم شنوایی شناس
گروه آموزشی شرکت بهکاران عرصه اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی مدون در محل شرکت جهت آشنایی همکاران محترم شنوایی شناس با محصولات جدید یونیترون نموده است.